Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 29.04.2019

Uprzejmie informujemy,  iż 02.05.2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
będzie nieczynny.


Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja

Utworzono dnia 18.04.2019

Uprzejmie informujemy,
iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
w dniu 19.04.2019 r. (Wielki Piątek)
- będzie czynny 7:30 – 13:00

Autyzm zauważ mnie

Utworzono dnia 08.04.2019

Kwiecień to Śwatowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu - zaburzenia, o którym nadal krąży wiele mitów. Liczba osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu wzrasta z roku na rok. Czy wiemy jednak czym tak naprawdę jest autyzm?

czytaj dalej na temat: Autyzm zauważ mnie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Program „Mama 4+”

Utworzono dnia 13.03.2019

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Program „Mama 4+”

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ to ważny element wspierania rodziny na każdym z etapów jej rozwoju.

Aktywna polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności to filar rządu, realizowana po to, by z jej efektów mogły korzystać współczesne i następne pokolenia. Realizowane programy i proponowane rozwiązania to dowód na to, jak ważna dla rządu jest rodzina, jej wsparcie na każdym etapie – od narodzin dziecka, poprzez ułatwienia w zapewnieniu opieki nad dzieckiem, pomoc rodzicom w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, po zapewnienie seniorom spokojnej jesieni życia.

Od 1 marca 2019 roku mogą Państwo ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musicie Państwo złożyć o nie wniosek. Druk znajdziecie Państwo w placówkach ZUS i KRUS oraz na www.zus.pl i www.krus.gov.pl .

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymacie  Państwo decyzję o przyznaniu prawa do świadczenia albo o jego odmowie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303).

https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

czytaj dalej na temat: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Program „Mama 4+”

Ogłoszenie w sprawie opiekuna prawnego

Utworzono dnia 11.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,

 pok. nr 6 w terminie do 19.03.2019r. do godziny 12:00.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie w sprawie opiekuna prawnego

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Utworzono dnia 20.02.2019

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 18 lutego do 24 lutego 2019 roku odbędą się ogólnokrajowe obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w których uczestniczyć również będzie Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu.

W dniach od 18 do 22 lutego w siedzibie tutejszej Prokuratury w godzinach od 10.00 do 15.00 wyznaczeni prokuratorzy pełnić będą dyżury w ramach, których udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Przypadające na dzień 22 lutego 2019 roku obchody Dnia Ofiar Przestępstw odbywają się po raz szesnasty i mają przypominać o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz służyć wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawienia ich sytuacji.

 

Podziękowanie

Utworzono dnia 16.01.2019

" Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie dłoń, pomocną dłoń "

PODZIĘKOWANIE
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pragnie wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie.

W miesiącu grudniu 2018r. zgłosił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej anonimowy Darczyńca, który z własnych środków finansowych zakupił 2 kuchenki gazowe, lodówko-zamrażarkę, opał, wersalkę, czajnik bezprzewodowy i garnki. Wsparciem zostały objęte rodziny wielodzietne i z niepełnosprawnością.

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.                

czytaj dalej na temat: Podziękowanie

Zmiana od 01.01.2019 r. w KDR

Utworzono dnia 14.01.2019

Karta Dużej Rodziny - zmiany od 01.01.2019 r.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70, pokój nr 1 lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

Komu od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

  • rodzice - na całe życie, 
  • dzieci - do ukończenia 18 lat,
  • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

- dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

czytaj dalej na temat: Zmiana od 01.01.2019 r. w KDR

Informacja

Utworzono dnia 17.12.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że

w dniu 24 grudnia 2018 roku 

Ośrodek będzie nieczynny.

 

Spotkanie Wigilijne

Utworzono dnia 10.12.2018

W czwartek 6 grudnia 2018 r. w Pałacu w Łagowie po raz 28 odbyło się  spotkanie wigilijne dla osób starszych. W uroczystości wigilijnej wzięły udział zaproszone osoby starsze, samotne i niepełnosprawne z terenu Gminy Zgorzelec. W organizacji uroczystości pomogły władze naszej gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, który złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i podkreślił, że takie spotkania od wielu lat są dobrą tradycją Gminy Zgorzelec. Następnie ksiądz Dziekan Jan Kułyna wspólnie ze wszystkimi zebranymi odmówił modlitwę i przygotował religijną część spotkania. Po wysłuchaniu tekstów biblijnych i życzeń, zebrani podzielili się opłatkiem.

Spotkanie Wigilijne to wyjątkowa okazja do wspólnego spędzenia czasu mieszkańców Gminy Zgorzelec. W magicznej świątecznej atmosferze przy choince oraz akompaniamencie kolęd, zgodnie ze świąteczną tradycją, zasiedli do wigilijnego stołu. Spotkanie swoim występem uświetnił Nikos Rusketos z zespołem „ Orfeusz”, który wykonał nastrojowe polskie i greckie kolędy oraz popularne, świąteczne piosenki.

Miłą niespodziankę sprawił uczestnikom Mikołaj, który wręczył dla każdego świąteczną paczkę.

 

 

czytaj dalej na temat: Spotkanie Wigilijne

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 100

W poprzednim tygodniu: 209

W tym miesiącu: 241

W poprzednim miesiącu: 776

Wszystkich: 18485

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim