Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

Czcionka:

 KOMUNIKAT !

 


Terminy wypłacania świadczenia 500+

Zgodnie z: art. 21 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze, art. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw:

 • wnioski przyjęte od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 •  wnioski przyjęte od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 30 listopada 2019 r.
 •  wnioski przyjęte od 1 października 2019 r. do 30 października 2019 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
 •  wnioski przyjęte od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019r. – świadczenia zostaną wypłacone do 31 stycznia 2020 r.
 •  wnioski przyjęte od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenia zostaną wypłacone do 29 lutego 2020 r.

 


Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia - to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Wnioski można składać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną lub tradycyjnie podczas wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70, pok. nr 1.

 


Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę oraz nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Ustawa wprowadza 3-miesięczny termin, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko oraz zachowanie ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Uproszczone procedury

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. 

Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia, bez wydawania decyzji administracyjnej. Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną
i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia
lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

- od 1 lipca 2019 r. tylko w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej

- od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.  

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

 Od dnia 01lipca 2019r. do odwołania Dział Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, pokój nr 1 i pokój nr 3 będzie przyjmował interesantów      w następujących dniach i godzinach:

 1. Poniedziałek od  godz. 8.00 do godz. 16.00
 2. Wtorek – czwartek od  godz. 7.30 do godz. 13.00
 3. Piątki dla interesantów są nieczynne.

   

Uprzejmie informujemy,  iż 02.05.2019 r.
Gminy  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
będzie nieczynny.


Za utrudnienia przepraszamy.

 


Uprzejmie informujemy,
iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu
w dniu 19.04.2019 r. (Wielki Piątek)
- będzie czynny 7:30 – 13:00

 


                                                                                                                                                                               AUTYZM - ZAUWAŻ MNIE!

Kwiecień to Śwatow Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu - zaburzenia, o którym nadal krąży wiele mitów. Liczba osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu wzrasta z roku na rok. Czy wiemy jednak czym tak naprawdę jest autyzm?

Definicje medyczne mówią, że autyzm to „całościowe zaburzenie rozwoju, rozpoczynające się wcześnie w rozwoju dziecka, przejawiające się jakościowymi zaburzeniami komunikacji, interakcji społecznych, zachowań, zainteresowań”. Ale co to dokładnie oznacza?

Autyzm może objawiać się w różny sposób, w zależności od stopnia głębokości
i natężenia objawów. Dzieci dotknięte tym zaburzeniem często przejawiają specyficzne trudności wychowawcze które przeszkadzają im w codziennym funkcjonowaniu zarówno w zaciszu domowym jaki w środowisku szkolnym, przedszkolnym, czego skutkiem jest wykluczanie ich z życia społecznego czy rodzinnego.

Dziecko ze spektrum autyzmu to dziecko:

- które unika kontaktu z innymi, woli samotność, nie umie dzielić się z innymi swoim zachwytem czy zainteresowaniami, nie potrafi spontanicznie nawiązać kontaktu z drugą osobą, sprawia wrażenie, jakby przedmioty były dla niego ważniejsze niż ludzie,

- to dziecko które często jest niemówiące, komunikuje się za pomocą okrzyków, pisków, pomruków, lub dziecko mówiące w sposób odbierany przez nas jako dziwny, wypowiadające słowa bez znaczenia, powtarzające każde słowo bądź zdanie które słyszy,

- z którym trudno nam nawiązać kontakt wzrokowy,

- które nie zawsze reaguje na swoje imię i słowa, często sprawia wrażenie jakby było „głuche”,

- z ubogą mimiką i ekspresją twarzy, mające problem z odczytaniem naszych emocji, naszych gestów,

- które czasem zachowuje się w sposób dziwny i niepokojący: np. kręci się w kółko, kiwa się, wprawia w ruch obrotowy przedmioty, biega na palcach trzepocząc rękami,

- które ma trudności z rozumieniem reguł społecznych, przez co potrafi zachować się nieodpowiednio do sytuacji i miejsca, w którym się znajduje,

- którego zmysły inaczej odbierają świat, pojawia się nadwrażliwość na dźwięki, światło, smak i zapach , nadwrażliwość na dotyk,

- które ma swoje przyzwyczajenia, rytuały, szczególnie przywiązanie do jednej rzeczy lub zabawki,

- u którego każda zmiana może wywołać paniczny lęk, niepokój, a wówczas reakcja jest tylko jedna - płacz, często agresja, krzyk, złość,

- które przejawia zaburzenia zachowania - bywa agresywne wobec innych a także wobec samego siebie.

"Ja myślę i czuję tak samo jak inne dzieci. I chciałbym się tak samo zachowywać. Ale nie umiem. Ciągle robię dziwne rzeczy i wszyscy myślą, że jestem głupkiem. Ale mnie naprawdę ubrania bolą, dlatego krzyczę,(...) I światło mnie boli, i hałas. Dlatego chodzę w kominiarce. Wtedy mi się nic nie stanie bo jestem schowany. Ale rodzice chyba tego nie lubią (...) Ale ja muszę. Wtedy się tak nie boję wszystkiego. I muszę się zawijać w koc
i włazić pod materac. Lubię być taki ściśnięty, wtedy si
ę uspokajam. Ale nie lubię, jak ktoś mnie dotyka. Nawet mama. To niemiłe. Wrzeszczę zawsze jak mnie boli albo jak się boję. A bolą mnie różne hałasy. Na przykład, jak dzwoni telefon, to mi się wydaje, że on mi dzwoni w głowie. I boję się spuszczania wody. I deszczu się boję. Jak on pada, to jakby ktoś strzelał."

Roksana Jędrzejewska - Wróbel "KOSMITA"

 

"Autyzm jest czymś, czego nie mogę widzieć. Nie pozwala mi znaleźć i użyć moich własnych słów wtedy, gdy tego chcę. Albo powoduje, że używam wszystkich tych słów
i głupich rzeczy, których nie chce mówić".

" Autyzm powoduje, że słyszę słowa innych ludzi lecz nie jestem zdolna zrozumieć, co ten słowa znaczą. Lub autyzm zmusza mnie niejako do wypowiadania moich własnych słów) nie wiedząc co mówię lub nawet co myślę"

Donna Williams "NOBODY NOWHERE"

 

Wszystko to sprawia, że wychowywanie dziecka ze spektrum autyzmu jest niezwykle trudnym zadaniem dla rodziców. Poczucie bezradności, zagubienia, niespójność informacji, jakie otrzymują od lekarzy i różnych terapeutów, trudności z otrzymaniem jak najszybszej diagnozy, a później pomocy w zapewnieniu dziecku jak najlepszej terapii, często poczucie bezsilności i zwątpienia, kiedy nie widać efektów terapii, złość, frustracja – to ich chleb powszedni. Nie pomaga społeczne niezrozumienie - częste komentarze „jakie niewychowane dziecko” , krytyczne spojrzenia i szepty za plecami. „Ile razy można tłumaczyć że moje dziecko ma autyzm? Czy mam to sobie wypisać na czole za każdym razem, kiedy wychodzę z domu?”- to częste myśli towarzyszące rodzicom dzieci ze spektrum. Na autyzm „choruje” nie tylko dziecko- „choruje” cała rodzina.

Kontakt z dzieckiem z autyzmem bardzo często wywołuje w nas strach- jak się zachować, jak do niego mówić, przecież jest dziwne, nieprzewidywalne, a co mam zrobić jeśli nagle rzuci się na mnie i zacznie bić?. Lepiej uciekać, unikać. Ten lęk najczęściej wynika
z niewiedzy, a prowadzi do pogłębienia izolacji społecznej dziecka i rodziny. Nie bójmy się osób z autyzmem! Spróbujmy je poznać i zrozumieć!

Aby pomóc zrozumieć społeczeństwu dlaczego pojawiają się trudne, czasem dziwne, społecznie nie akceptowane zachowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu fundacja AUTILIO przgotowała projekt pt. AUTYZM zauważ mnie ZROZUM w ramach którego zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie które odbędzie się
w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 2.


Ogłoszenie w sprawie opiekuna prawnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,

pok. nr 6 w terminie do 19.03.2019r. do godziny 12:00.

 

 
 

    
 

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 18 lutego do 24 lutego 2019 roku odbędą się ogólnokrajowe obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w których uczestniczyć również będzie Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu.

W dniach od 18 do 22 lutego w siedzibie tutejszej Prokuratury w godzinach od 10.00 do 15.00 wyznaczeni prokuratorzy pełnić będą dyżury w ramach, których udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Przypadające na dzień 22 lutego 2019 roku obchody Dnia Ofiar Przestępstw odbywają się po raz szesnasty i mają przypominać o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz służyć wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawienia ich sytuacji.


 

Ogólnopolska Karta Seniora

informacje dla seniorów z gminy Zgorzelec

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na trenie gminy Zgorzelec może zgłosić się do Ośrodka Pomocy w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odebrania karty( dowód osobisty do wglądu). Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia na terenie kraju. Takich punktów jest już ponad 1400, a z każdym dniem ta liczba rośnie. Pod wskazanym linkiem można sprawdzić ofertę firm oferujących zniżki https://glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/ Lista firm honorujących Ogólnopolskie Karty Seniora https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/LISTA-FIRM-OKS-10.10.2018.pdf

 Miło mam poinformować, że od dnia 10 października 2018 roku przystąpił pierwszy partner z terenu gminy Zgorzelec. Jest to firma PUNEX z Żarskiej Wsi, która oferuje zniżkę w wysokości 3% na cały zakupiony asortyment.

Formularz dla seniora: https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/Formularz-g%C5%82os-seniora-z-inf.pdf

Formularz dla partnera - przedsiębiorcy: https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/FORMULARZ-OKS-Partner-2018.pdf

 

Więcej informacji można uzyskać od Kierownika Bogumiły Hamielec w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70, numer telefonu 75 77 52 667.


Program „Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Kiedy złożyć wniosek?

 1. Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez:
 • stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl
 •  przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
 1. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).          
  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

 • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
 • W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez:                                         
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu                                                                  
ul. Tadeusza Kościuszki 70,                                                                                                      
Tel. kont. 75 77 15 542                                                                                                    
Osoba do kontaktu: Inspektor Pani Monika Kieliś, pokój nr 1                                               
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

 


Program Pomocy Dzieciom

Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Fundusz stypendialny 

Tworzymy fundusz pomocy stypendialnej, tak aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni i często nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. Fundusz tworzony jest tylko i wyłącznie z odpisów 1% podatku oraz z darowizn.

Stypendium

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane stypendium zwykle nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Stypendium ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w pierwszych miesiącach udziału w Programie. Pełni rolę „pierwszej pomocy”, stabilizuje sytuację finansową rodziny i umożliwia zaplanowanie dalszych działań, mających trwale poprawić sytuację życiową.

Inne formy pomocy 

Zabezpieczamy potrzeby rodziny związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym: dofinansowujemy zakup leków i środków opatrunkowych, rehabilitację, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. W pozostałym kwestiach związanych z dążeniem do niezależności finansowej, mieszkaniowej czy zawodowej negocjujemy warunki udziału w Programie indywidualnie z każdą zakwalifikowaną rodziną.

W miarę możliwości dofinansowujemy podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, likwidację barier architektonicznych, remonty mieszkań, zakup sprzętu wspomagającego opiekę i wszelkie działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej. Taka pomoc wymaga zwykle rozliczenia przez rodzinę i dokumentowania wydatków. Gdy to tylko możliwe rodzina podejmuje trud pozyskania  dofinansowania z środków publicznych np. z powiatowych centrów pomocy rodzinie, PFRON czy NFZ.

Wspieramy rodzinę w postaci poradnictwa socjalnego i rodzinnego, podejmujemy działania mające na celu uruchomienie lokalnych grup wsparcia, poszukujemy osób chętnych do zaangażowania się w pomoc rodzinom w codziennych sprawach na zasadach wolontariatu oraz pomocy pro bono.

Poznaj Stypendystów - zobacz efekty wsparcia

Obecnie wspieramy 24 rodziny z całej Polski (zob. na mapie). Program adresowany jest przede wszystkim do rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Jednak gdy sytuacja rodziny jest szczególnie trudna, na przykład opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym, rozważamy objęcie opieką także rodziny z wyższym dochodem. 

Jak złożyć wniosek

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz uważasz, że sytuacja materialna Twojej rodziny jest trudna, jesteś potencjalnym adresatem naszej pomocy. Po zapoznaniu się z szczegółowymi informacjami o zasadach uczestnictwa w Programie Pomocy Dzieciom możesz złożyć wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Przejdź do strony Informacje szczegółowe i składanie wniosku

 


Informujemy że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze organizuje spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami - dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych.

 

                  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości wsparcia
z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawione zostaną działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby bierne zawodowo, jako potencjalnych kandydatów na opiekunów/asystentów osób z niepełnosprawnościami;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • opiekunów  faktycznych (tj. członków  rodzin) osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.
   

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a).

Program spotkania:

 • założenia i warunki przystąpienia do projektu realizowanego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach Działania 9.2 Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej RPO WD 2014-2020, którego celem jest m.in. przeszkolenie osób chcących pełnić rolę asystenta lub opiekuna osoby niesamodzielnej,
 • działania społeczne, prawne i aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami;
   

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 13 marca 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Pl. Ratuszowy 32/32a, 58 –500 Jelenia Góra
tel. 75/75 24 944, 75/76 49 466

http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-na-temat-wsparcia-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-dostep-do-wysokiej-jakosci-uslug-asystenckich-i-opiekunczych/


Twoja reakcja – czyjeś życie. Pomóżmy bezdomnym i starszym.

 

Utrzymujące się w ostatnim czasie niskie temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni poniżej zera stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych a także osób starszych, samotnych, które nie mają bliskich osób lub nie mogą liczyć na pomoc z ich strony.

W związku z tym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do Mieszkańców Gminy Zgorzelec o niepozostawanie obojętnym na losy innych osób, które z uwagi na niskie temperatury narażone są na niebezpieczeństwo.

Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom zareagować na czas i przyjść z pomocą.

Każdą informację o takich osobach potrzebujących pomocy należy przekazywać odpowiednim służbom i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

59-900 Zgorzelec

Ul. T. Kościuszki 70

tel. 75 77 52 667

www.gopszgorzelec@wp.pl


 

 

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgorzelcu informuje, że w dniu 16 lutego 2018r. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wydała prasowy Komunikat nr 12/2018, znak pisma  PO IV WOS 0610.29.2018 w sprawie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 19 - 23 lutego 2018 roku odbędzie się kolejny, już 17 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W jego ramach każdego dnia, w godzinach od 10:00 do 15:00, w budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w siedzibach Prokuratur Rejonowych   w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lwówku Śląskim, Bolesławcu, Lubaniu oraz w Zgorzelcu zainteresowane osoby będą mogły uzyskać bezpłatną poradę prawną od dyżurujących prokuratorów.

Dzięki współpracy z zaproszonymi przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze specjalistami z różnego rodzaju instytucji, każdy kto zgłosi się w tych dniach do Prokuratury będzie mógł uzyskać poradę w zakresie przysługujących mu uprawnień oraz sposobie załatwienia sprawy, zarówno z zakresu prawa karnego, cywilnego, jak i administracyjnego.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

 

Adresy siedzib oraz numery telefonów jednostek prokuratury:

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9, tel. 75 64 28 430,

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, ul. Matejki 17, tel. 75 64 28 460,

Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 1 tel. 75 64 48 420,

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim, ul. Obrońców Pokoju 1, tel. 75 78 20 021,

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, ul. Bolesława Chrobrego 5, tel. 75 73 23 865,

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu, ul. Armii Krajowej 31, tel. 75 64 48 460,

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu, ul. Poniatowskiego 2, tel. 75 64 94 900


 

 

 

KOMUNIKAT 

ws. nowego okresu zasiłkowego 2017/2018   

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.12.2017r. Dział Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
  pokój nr 1 i pokój nr 3 będzie przyjmował interesantów  w następujących dniach i godzinach:

 

 1. Poniedziałek od  godz. 8.00 do godz. 16.00
 2. Wtorek – czwartek od  godz. 7.30 do godz. 13.00
 3. Piątki dla interesantów  jest nieczynny.

 

 1. Prosimy o składanie kompletu dokumentów do wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+, rodzinnych i alimentacyjnych.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu nie kserujemy dokumentów.
 3. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego wydawane
  i przyjmowane będą w pokoju nr 1.
 4. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydawane
  i przyjmowane będą w pokoju nr 3.
 5. Informacje na temat w/w świadczeń można uzyskać na miejscu w siedzibie Ośrodka oraz pod numerami telefonów:

75 77 52 667,75 77 15 542

 1. Wnioski będzie można składać również przez Internet korzystając z:
 1. portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 2. platformy usług elektronicznych PUE ZUS 
 3. kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

                                                                                          

                                                                                                      Bogumiła Hamielec

                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                           w Zgorzelcu

                                                                                                                                                                        

 

      INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, w załączeniu przekazuję bazę teleadresową instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

PROGRAM „RODZINA 500+” w GMINIE ZGORZELEC  

                                   nowy okres zasiłkowy 2017/2018                                            

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że zgodnie  z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 

Zadanie realizowane będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu              

ul. Tadeusza Kościuszki 70, pokój nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka. Osoby do kontaktu:

 • Pani Karolina Sawiniec – tel. kont. 75 77 15 542
 • Pani Iwona Antoniszyn – tel. kont. 75 77 52 667

Wnioski będzie można składać również przez Internet korzystając z:

 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
 • platformy usług elektronicznych PUE ZUS 
 • kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

 

               Bogumiła Hamielec                                                 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

                                          w Zgorzelcu                                     

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że

w dniu 2 maja 2017 roku 

Ośrodek będzie nieczynny.

 

Zarządzenie Nr 16/2016
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  15 listopada 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017.

 

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.11, art.25 ust.1 i ust.4 oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie  pomocy społecznej  na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  na  rok 2017 została wybrana Fundacja „Nasze dzieci” 59-900 Zgorzelec ul. Francuska 41.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

 

             Bogumiła Hamielec 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, że przystąpił nowy partner w ramach programu „Karta Dużej Rodziny 3+” .


                                           

KANGAROO

Krzysztof Styś

59-900 Zgorzelec

ul. Bohaterów Getta 4/1

Tel. 602 526 290

 

Partner” umożliwi korzystanie przez Rodziny Wielodzietne z gminy Zgorzelec, posiadające Kartę Dużej Rodziny 3+:

• 10 % zniżki w zakupie  obuwia skórzanego
• 10 % zniżki w zakupie  obuwia tekstylnego, kapci
• 
10 % zniżki w zakupie  kaloszy.Podsumowanie pierwszego etapu rządowego programu „Rodzina 500+’’ w gminie Zgorzelec

Od 1 kwietnia 2016r. oficjalnie wystartował program Rodzina 500+. Realizatorem tego zadania w gminie Zgorzelec jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. W ustawie nie określono, na co konkretnie środki te powinny być wydawane, uznano jednak, że w przypadku marnotrawienia świadczenia można zamienić pieniądze na pomoc w formie rzeczowej (np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp.), a także w formie opłacania usług (np. przedszkola, obiadów, czynszu, itp.).

Od 01 kwietnia do 01 lipca 2016r. ogółem w gminie Zgorzelec złożono 513 wniosków. Wnioski składano w dwóch formach: w formie papierowej i drogą elektroniczną.

W formie papierowej złożono 484 wniosków, natomiast drogą elektroniczną 29 wniosków. Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych, przyznanych decyzją, wyniosła 2600, w tym na pierwsze dziecko 1136.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego realizował na koniec kwietnia 2016r.

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze w okresie od kwietnia do końca czerwca 2016r. wyniosły 961 674zł.

Zadanie realizowane jest na bieżąco w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  ul. Tadeusza Kościuszki 70, pokój nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że

w dniu 27 maja 2016 roku 

Ośrodek będzie nieczynny.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje,
że od dnia 05.05.2016 roku wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego 500+

 będą przyjmowane

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu,
ul. T. Kościuszki 70,

pokój nr 1, w godzinach: 8.00-15.00.

 

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że

w dniu 02 maja 2016 roku 

Ośrodek będzie nieczynny.

 


PROGRAM „RODZINA 500+” w GMINIE ZGORZELEC

 

W gminie Zgorzelec obsługą wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70.

 

- Od dnia 01.04.2016r. do 30.06.2016r. zostaną uruchomione 3 punkty przyjmowania wniosków:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70, pokój nr 3

w godzinach 8,00-12,00

 • Urząd gminy w Zgorzelcu ul. T. Kościuszki 70, pokój nr 9c i 9d w dniach i godzinach:

Poniedziałek od 8,00-15,30

Wtorek, środa, czwartek, piątek  od 8,00-15,00

 

- Od dnia 01.07.2016r. kompleksowa obsługa świadczeń będzie prowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, pokój nr 3 w godzinach urzędowania GOPS:

 • Poniedziałek 8,00-16,00
 • Wtorek, środa, czwartek, piątek 7,30-15,30

 

- Druki wniosków o świadczenie wychowawcze będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, Urzędzie gminy Zgorzelec –Punkt Obsługi Klienta oraz u sołtysów  i  Radnych z danych miejscowości.

 

UWAGA! druki można już pobierać i wypełnić, ale wyznaczone punkty będą  przyjmować wnioski dopiero od dnia 01 kwietnia 2016r., tj. od  momentu startu programu.

 

- Wnioski będzie można wysłać również przez Internet korzystając z: portalu informacyjno-usługowego emp@tia, platformy usług elektronicznych PUE ZUS oraz kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/


KR.110.1.2016                                                                                                                                           10.03.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

      Na  stanowisko Referenta ds. świadczeń wychowawczych w GOPS w Zgorzelcu

...............................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Karolina Sawiniec.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku. Jako technikę naboru zastosowano test oraz rozmowę kwalifikacyjną. Pani Karolina Sawiniec wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych niezbędnych do pracy na ww. stanowisku.

 

 

 

                                                                                      Kierownik   

                                                                                Bogumiła Hamielec


LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI APLIKACJĘ NA STANOWISKO

REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W GOPS W ZGORZELCU

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 

 

Ogółem  złożono 31 ofert, w tym ofert spełniających wymagania formalne 15.

 

W związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. świadczeń wychowawczych informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


1. Joanna Bartoniewicz – Stojanów
2. Urszula Pawlak – Węgliniec
3. Karolina Sawiniec – Zgorzelec
4. Dorota Latkowska – Kościelniki Średnie
5. Robert Durowicz – Miłoszów
6. Justyna Dźwiga - Lubań
7. Paweł Skała – Olszyna
8. Harula Lawasidu – Zgorzelec
9. Iwona Pawłowicz-Ziółkowska – Zawidów
10. Anita Kowalska – Studniska Dolne

11. Anna Pietruszka – Zgorzelec

12. Magdalena Okrasa – Miedziana

13. Irmina Wywioł – Lubań

14. Agnieszka Filc – Pieńsk

15. Ewa Ziemlak – Platerówka
 

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 09 marca 2016 r. o godz. 09.00 w siedzibie

Urzędu Gminy w Zgorzelcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 70 – Sala Konferencyjna,

zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji -  test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Pozostałe oferty nie spełniały wymogów formalnych i dotyczyły m.in. braku klauzuli „ Potwierdzam za zgodność z oryginałem” na kopiach dokumentów oraz braku własnoręcznego podpisu pod  oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Kierownik GOPS w Zgorzelcu
Bogumiła Hamielec

 


Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

 

 • Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 • Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

 • Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

 

 • Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

 

 • Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub gotówką w kasie banku.

 

 • Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programuJeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku.

 

 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

 • Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

 

 • Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 
 • Aktualne informacje na temat programu 500+ są dostępne na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

 

W dniach od 22 do 27 lutego odbędą się ogólnokrajowe obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Codziennie w podanym okresie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu w godzinach od 10.00 do 15.00 wyznaczeni prokuratorzy będą pełnić dyżury, w ramach których udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Do udziału w dyżurach prokuratorskich zaproszono w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu przedstawicieli:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
3. Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek w Zgorzelcu

4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni
5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie
6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu

7. Punktu  Interwencji  Kryzysowej  dla  Osób  Doświadczonych  Przemocą w Zgorzelcu
8. Towarzystwa  Pomocy  im.  Św.  Brata  Alberta  Schronisko  dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu
9. Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu

Dni Ofiar Przestępstw odbywają się w Polsce już po raz trzynasty. Ich celem jest przypominanie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju, a także wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawienia ich sytuacji. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w  ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, będą także udzielali porad wszystkim zainteresowanym uzyskaniem pomocy.


Informujemy, że  w powiecie zgorzeleckim zostały otwarte nieodpłatne punkty pomocy prawnej.

 Darmowa pomoc prawna świadczona będzie dla uprawnionych osób fizycznych, których krąg określony został szczegółowo w przyjętej regulacji. Korzystać z niej będą mogli:
1) młodzież do 26. roku życia, 
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.  
Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Harmonogram działania Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7
Poniedziałek    od godz. 8.15 do 12.15
Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
Środa     od godz.8.00 do 12.00
Czwartek od godz. 8.15 do 12.15
Piątek od godz. 8.00 do 12.00

2) Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie,  Plac Wolności 9
Poniedziałek    od godz. 12.00 do 16.00 
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00 
Środa     od godz. 10.00 do 14.00 
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00 
Piątek od godz. 14.00 do 18.00

3) Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14 (punkt prowadzony przez organizację pozarządową)
Poniedziałek    od godz. 12.00 do 16.00 
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00 
Środa     od godz. 10.00 do 14.00 
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00 
Piątek od godz. 9.00 do 13.00

4) Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3 (punkt prowadzony przez organizację pozarządową)
Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
Środa od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

 

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2015/2016 oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Zgorzelcu apeluje do mieszkańców gminy Zgorzelec o zwrócenie szczególnej uwagi na trudną sytuację mieszkańców, którzy są narażeni na skutki trudnych warunków atmosferycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu posiada rozeznanie sytuacji         w środowisku gminnym, lecz mogą pojawić się nowe osoby wymagające udzielenia wsparcia. Szczególnym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne.

Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom zareagować na czas i przyjść z pomocą.

Każdą informację o takich osobach potrzebujących pomocy należy przekazywać odpowiednim służbom i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

59-900 Zgorzelec

Ul. T. Kościuszki 70

tel. 75 77 52 667

www.gopszgorzelec@wp.pl

 


KOMUNIKAT

zmiana godzin urzędowania

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że

 od dnia 01 lutego 2016r.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

będzie przyjmował codziennie w godzinach:

8.00-12.00

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

 


                                        

                                             

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, że przystąpił nowy partner w ramach programu „Karta Dużej Rodziny 3+” .

SKŁAD OPAŁU – JĘDRZYCHOWICE STACJA PKP

ARN-POL Sp.zoo

Mirosława Maciejewska

59-600 Lwówek Śląski

Tel. 75 778 21 93

Partner” umożliwi korzystanie przez Rodziny Wielodzietne z gminy Zgorzelec, posiadające Kartę Dużej Rodziny 3+ do zniżek:

 • 6% zniżki w zakupie węgla kamiennego,
 • 6% zniżki w zakupie koksu,
 • 6% zniżki w zakupie węgla brunatnego,
 • 10% zniżki na transport,

 

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje,

że dnia 31  grudnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

będzie czynny do godziny 11.00.

 

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje,

że dnia 24 grudnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

będzie czynny do godziny 11.00.

 

 

Jubieleuszowa Wigilia dla samotnych 2015

      We wtorek 15 grudnia 2015 r. w Pałacu w Łagowie, miała miejsce 25 – ta jubileuszowa Wigilia zorganizowana przez władze Gminy Zgorzelec, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Spotkanie dedykowane było osobom starszym, samotnym oraz niepełnosprawnym.

         Na wstępie spotkania Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj oraz przewodniczący Rady Gminy Wojciech Dobrołowicz złożyli wszystkim przybyłym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.
Część liturgiczną odprawił Ksiądz Dziekan Maciej Wesołowski. Przy Wigilijnym stole zasiedli również zaproszeni księża proboszczowie z parafii Gminy Zgorzelec. Podczas uroczystości niespełna
140 osób podzieliło się opłatkiem i zasiadło do świątecznego posiłku. Spotkanie umilił zespół Exeqvo wykonujący tradycyjne polskie kolędy.


                

 

KOMUNIKAT
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że z dniem 01.01.2016 roku zmieniają się dane do wystawianych faktur, rachunków i not księgowych, które będą przedstawiały się następująco:

 

Gmina Zgorzelec ul. Tadeusza Kościuszki 70 59-900 Zgorzelec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 70 59-900 Zgorzelec

NIP 615-18-08-654

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualne dane teleadresowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu:

59-900 Zgorzelec

Ul. Tadeusza Kościuszki 70

Tel.: 75 77 52 667

Fax: 75 77 52 667

e-mail: gopszgorzelec@wp.pl

www: www.gopszgorzelec.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Jeleniej Górze ul. Bankowa 34, 58-500 Jelenia Góra

74 2030 0045 1110 0000 0189 7160

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje, że dnia  2 listopada 2015 r.

Ośrodek będzie nieczynny.


Zarządzenie Nr 14/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  30 października 2015 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016.

 

 

Treść ogłoszenia zamieszczona na stronie:

http://www.gopszgorzelec.pl/bip/zarzadzenia


 KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2015/2016 oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu apeluje do mieszkańców gminy Zgorzelec o zwrócenie szczególnej uwagi na trudną sytuację mieszkańców, którzy są narażeni na skutki trudnych warunków atmosferycznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu posiada rozeznanie sytuacji w środowisku gminnym, lecz mogą pojawić się nowe osoby wymagające udzielenia wsparcia. Szczególnym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne.

Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom zareagować na czas i przyjść z pomocą.

Każdą informację o takich osobach potrzebujących pomocy należy przekazywać odpowiednim służbom i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

59-900 Zgorzelec

Ul. T. Kościuszki 70

tel. 75 77 52 667

www.gopszgorzelec@wp.pl


 

Zarządzenie Nr 13/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
z dnia  5 października 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w roku 2016. 

Treść ogłoszenia zamieszczona na stronie:

http://www.gopszgorzelec.pl/bip/zarzdzenia


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje, że dnia 14 sierpnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

będzie nieczynny.

 


UWAGA!!!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r.

·       Przyjmowanie i wydawanie wniosków o ustalenie prawa do: Świadczeń rodzinnych  i Świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

·       Wydawanie zaświadczeń  oraz  przyjmowanie interesantów
odbywa się w dniach: poniedziałek - czwartek 
od  godz. 8.00 do godz. 15.00

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych jest nieczynny dla interesantów w piątki.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy – 2015/2016, są przyjmowane od 01.08.2015 r.

 


Dopalacze

Gdzie szukać pomocy?

Najważniejsze numery telefonów

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

 

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

 


 

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.     Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna nawww.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.  

 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

 

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

informuje, że dnia 29 maja 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

będzie czynny do godziny 13.30.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Plakat

Utworzono dnia 25.06.2018, 14:02

"Dobry start"

Ulotka

Utworzono dnia 25.06.2018, 14:01

"Dobry start"

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY - 2017

Utworzono dnia 24.07.2017, 10:30

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim