Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje ogólne

Czcionka:

Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w
szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny i Gminne Karty Dużej Rodziny 3+  przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu. Wniosek o przyznanie Karty, uchwała Nr 85 Rady Ministrów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. dostępne jest na stronach:

 http://gopszgorzelec.pl/,  http://www.mpips.gov.pl/https://rodzina.gov.pl/http://www.gmina.zgorzelec.pl/.

Wniosek jest także dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

ul. Tadeusza  Kościuszki 70.

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim