Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktualności

Czcionka:

Aktywne wakacje z projektem

Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” w okresie letnim odbywały się zajęcia:

 • 35 mieszkańców Naszej Gminy ukończyło część teoretyczną kursu na prawo jazdy kat. B. Zajęcia były prowadzone przez firmę GREGOR ze Zgorzelca. Kolejnym etapem będzie indywidualna nauka jazdy z instruktorem. Planowany termin ukończenia kursu jest na miesiąc listopad 2021r.

 • 5 uczestników projektu w miesiącu sierpniu uczestniczyło w kursie opiekuna osób starszych prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu. Zajęcia zawierały część teoretyczną i praktyczną. Planowany termin ukończenia kursu jest na miesiąc wrzesień 2021r.

 • od miesiąca sierpnia 2021r. rozpoczyna się cykl Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych osób zagrożonych przemocą w rodzinie, Indywidualne zajęcia z terapeutą/specjalistą ds. przemocy w rodzinie oraz indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla 8 rodzin.

 • 40 uczestników projektu w miesiącu lipcu 2021r. uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Podczas indywidualnych spotkań doradca zawodowy miał okazję uzyskać niezbędne informacje o sytuacji każdego uczestnika przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. Rozmowa stanowiła punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania. Zajęcia miały na celu identyfikację potrzeb edukacyjno-zawodowych, a także określenie predyspozycji pod kątem planowania przyszłej kariery zawodowej. Wszystkie zebrane informacje były kluczowe do opracowania Indywidualnych Planów Działania.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

 

 


 

Aktywna integracja mieszkańców Gminy Zgorzelec
– rozpoczęcie kursów podnoszących kwalifikacje

 

 

W dniu 29 lipca 2021r. zakończyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W spotkaniach wzięło udział 40 uczestników projektu. Doradca zawodowy opracowywał indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodowego przez dokonanie oceny predyspozycji i możliwości każdego z nich.

   

 

    

 

 

Sporządziła:

Joanna Bieniek

 

 

 


 

Aktywna integracja mieszkańców Gminy Zgorzelec
– rozpoczęcie pierwszego kursu podnoszącego kwalifikacje

 

 

 Od miesiąca lipca w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie w Gminie Zgorzelec” 36 mieszkańców Naszej Gminy rozpoczęło udział w kursie na prawo jazdy kat. B.

W dniu 29 lipca 2021 r. podczas jednych z zajęć uczestników odwiedził Pan wójt Piotr Machaj, który życzył im wszelkiej pomyślności i sukcesów w realizacji założonych celów w zwiększaniu swoich kompetencji i zdobywaniu nowych doświadczeń.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników projektu, aby udało się uzyskać wymarzone uprawnienia, SZEROKIEJ DROGI!

 

 

Monika Kieliś

Zastępca Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

 

 

 


 

Aktywna Integracja - zakończenie pierwszych działań

W dniu 03.07.2021r. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec” zakończyły się pierwsze działania przeprowadzone przez Fundację „Nasze dzieci” ze Zgorzelca. Warsztaty z zarządzania budżetem domowym były przeznaczone dla grupy 15 osób oraz warsztaty umiejętności społecznych również dla 15 uczestników. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie grupowe z komunikacji. Głównym celem szkoleń było przede wszystkim:

 • umożliwienie poznania zasad i dostarczenia niezbędnych narzędzi do budowania poprawnych relacji interpersonalnych,

 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych,

 • ułatwienie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,

 • rozumienie potrzeb partnera komunikacji,
  zwiększenie skuteczności osiągania celów własnych i organizacji,
  wykorzystanie narzędzi usprawniających komunikację,
  rozwinięcie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami.

Korzyści dla uczestników:

 

 • motywacja uczestników szkolenia do zastosowania technik komunikacji w praktyce;
  stworzenie podstaw budowania atmosfery współpracy;
  wsparcie metodologiczne i psychologiczne uczestników szkolenia w codziennej praktyce zawodowej.

 

Zajęcia odbywały się w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 41. Dla uczestników spotkań w trakcie przerwy został podany ciepły posiłek. W trakcie prowadzone są jeszcze indywidualne spotkania z psychologiem. Planowane zakończenie tego wsparcia jest na koniec lipca 2021r.

 

 

Bogumiła Hamielec

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

 

 

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że w czerwcu 2021r. rozpoczęła się realizacja projektu „Gmina Zgorzelec wspiera mieszkańców – Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Zgorzelec”, skierowanego do mieszkańców Gminy Zgorzelec.

W ramach działań prowadzone są:

- indywidualne spotkania z psychologiem Panią Igą Chojnacką

- warsztaty umiejętności społecznych przez Panią Marzenę Kata

- szkolenia z komunikacji przez Panią Martę Trybała-Socką

- warsztaty z zarządzania budżetem przez Panią Sylwię Wąsiel.

W każdym z nich bierze udział grupa 15 osób.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji NASZE DZIECI w Zgorzelcu przy ulicy Francuskiej 41.

Uczestnicy warsztatów i szkoleń, mają zapewniony poczęstunek: kawa, herbata, woda, słodycze oraz obiad.