Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Pragram Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Czcionka:

UCHWAŁA NR 303/17

        Rady Gminy Zgorzelec

         z dnia 28 grudnia 2017r.

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 697 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim