Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMACJE OGÓLNE

Czcionka:

 

Klub Senior + w Gronowie

 

W Gminie Zgorzelec powstał kolejny Klub Seniora w miejscowości Gronów, który funkcjonować będzie zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (t.j.M.P. z 2021r. poz. 10).

 

Klub Seniora jest doskonałym miejscem spotkań, integracji oraz tworzeniem się nowych znajomości wśród starszych osób.

To w takich klubach seniorzy mogą przyjemnie spędzić czas oraz rozwijać swoje pasje, zdolności i zainteresowania.

 

Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe jak również poprawa stanu psychofizycznego uczestników.

Klub seniora w Gronowie zapewnieni wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych itp.

Klub dysponuje 20 miejscami utworzonymi w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2021-2025. W przypadku braku miejsc kandydat może zostać wpisany na listę
rezerwową do czasu zwolnienia się miejsca w Klubie. O przyjęciu do Klubu decyduje Kierownik GOPS lub osoba upoważniona na podstawie kolejność zgłoszeń, o wyniku naboru osoby zainteresowane będą informowane telefonicznie lub listownie

Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej.

 

Klub Senior+ w Gronowie będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 13.00
. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania
także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

 

Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Zastępca Kierownika GOPS.

Nadzór nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.


Wszystkim seniorom życzymy, aby czas spędzony w Klubie był miłym oraz niezapomnianym doświadczeniem. Niech każdy kolejny dzień będzie motywacją i inspiracją do dalszych działań.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu

Bogumiła Hamielec

 

Sporządziła:

Magdalena Giachnas

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim