Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta Gminnej Karty Dużej Rodziny 3+

Czcionka:
  1. Dostępu do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach z zastosowaniem zniżek w wysokości 50%.
  2. Korzystania z usług Lodowiska „ŁOŚ” w Łagowie z zastosowaniem zniżki w wysokości 50%.
  3. Korzystania z Publicznego Przedszkola KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.
  4. Korzystania z Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach z zastosowaniem 80% zniżki.
  5. Korzystania ze zwrotów za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupionych w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne,) w wysokości 50%.

1) Zwroty będą dokonywane na podstawie kserokopii tych biletów, raz w miesiącu (w przypadku biletów miesięcznych) lub raz na kwartał (w przypadku biletów kwartalnych) po dostarczeniu do Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec do 15-ego dnia miesiąca (w przypadku biletów miesięcznych) lub do 15-ego dnia miesiąca ostatniego kwartału (w przypadku biletów kwartalnych).

2) Zwroty za bilety w wysokości 50% będą dokonywane w formie bezgotówkowej na podany przez członka rodziny numer rachunku bankowego.

  1. Umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania ze zwrotów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom tzn.:

1) szczepienie przeciwko pneumokokom w wysokości 20%.

2) szczepienie przeciwko meningokokom w wysokości 20%.

Zwrot kosztów nastąpi po dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu faktury VAT wystawionej na rodzica, w formie bezgotówkowej na podany numer rachunku bankowego.

  1. Zniżka w wysokości 50% przy opłatach za najem mieszkania komunalnego. Zniżka zostanie naliczona po zgłoszeniu się do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Dopłata do zakupu węgla w wysokości 20%. Zniżka naliczana będzie przy zakupie węgla we wskazanym przez GOPS składzie opałowym, z którym gmina podpisze stosowne porozumienie.
  3. Korzystanie z gminnej oferty wypoczynku wyjazdowego z zastosowaniem 80% zniżki. W celu uzyskania zniżki należy zgłosić akces skorzystania z oferty wypoczynku w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy w terminie do 15 marca roku, w którym dziecko ma skorzystać z wypoczynku wyjazdowego.

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim