Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki energetyczne

Czcionka:

Zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 poz. 169 ze zmianami) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10.04.1997r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz 716 ze zm.) złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31.12.2024r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

 

Dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne(Dz.U.z2019 r.,poz.755 z ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz.1546)

 3. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz.374)

 

Dodatek ten przysługuje osobom, które spełniają trzy warunki:

 1. mają przyznany dodatek mieszkaniowy,

 2. są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej,

 3. stale zamieszkują w lokalu, do którego wg umowy dostarczana jest energia.

 

Wysokość dodatku jest stała (Minister Klimatu ogłasza co roku wysokość kwoty dodatku energetycznego) i zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 r. kwoty dodatku energetycznego wynoszą:

 • w gospodarstwie 1-osobowym: 10,94 zł/miesiąc

 • w gospodarstwie 2-4-osobowym: 15,19 zł/miesiąc

 • w gospodarstwie 5-osobowym i powyżej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc

 

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy:

 1. Wypełnić wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wnioski znajdują się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz do pobrania na stronie GOPS).

 2. Mieć przyznany dodatek mieszkaniowy.

 3. Do wniosku dołączyć kserokopię umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej (przy składaniu wniosku należy mieć oryginał umowy do wglądu).


 

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu lub pod numerem telefonu 75 77 52 667. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek energetyczny

Utworzono dnia 14.01.2021, 08:42

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim