Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Komunikat

Utworzono dnia 16.03.2020

Informacja o zmienionych godzinach pracy Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. będą wykonywać swoje czynności w zmienionych godzinach pracy: poniedziałek - czwartek od  godz. 7.30 do godz. 15.00 piątek od  godz....

czytaj dalej na temat: Komunikat

Komunikat

Utworzono dnia 16.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu wprowadza obostrzenia ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2   W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu od poniedziałku...

czytaj dalej na temat: Komunikat

Komunikat

Utworzono dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego Państwa oraz pracowników Ośrodka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, podjął dodatkowe działania służące zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa...

czytaj dalej na temat: Komunikat

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Utworzono dnia 09.03.2020

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku)

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.


 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

czytaj dalej na temat: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

NABÓR DO RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ

Utworzono dnia 09.03.2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na członków II kadencji Rady do spraw Polityki Senioralnej.

Jak podkreśla Ministerstwo, kandydat powinien cechować się zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem w zakresie polityki senioralnej. Rada ds. polityki senioralnej docelowo ma się stać „forum otwartego dialogu o rozwoju polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa”. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej lub papierowej.

Kandydatów mogą zgłaszać:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek
– administracja rządowa
– organizacje pozarządowe
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.) oraz związki i porozumienia tych podmiotów
– organizacje pracodawców oraz związki zawodowe
– uczelnie i instytucje badawcze.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:
– wersję elektroniczną na adresy e-mail: radaseniorzy@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: „Nabór na członków RPS II kadencji”.
– wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPSII kadencji.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 17 marca 2020 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

Więcej informacji na stronie : http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/465

 

 

czytaj dalej na temat: NABÓR DO RADY DS. POLITYKI SENIORALNEJ

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Utworzono dnia 06.02.2020

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Więcej informacji w załączniku lub na stronie internetowej : www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

 

czytaj dalej na temat: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Utworzono dnia 05.02.2020

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie tradycyjnej - plastikowej Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosił opłaty za zamówienie dodatkowej formy - karty elektronicznej (aplikacja na telefon), jeżeli złożył wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r. Karta elektroniczna daje wiele korzyści. W jednej aplikacji można wyświetlić swoją Kartę, a w przypadku rodziców – także karty pozostałych członków rodziny. Możemy wyszukać najbliższe punkty, w których KDR jest honorowana, a także wyszukać partnerów programu m.in. po lokalizacji i kategorii.

Od 1 stycznia 2020 r. opłata za wydanie karty elektronicznej będzie wynosiła  9,21 zł

 

czytaj dalej na temat: WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Nieodpłatne poradnictwo

Utworzono dnia 27.01.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu zamieszcza listą jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwa na terenie powiatu zgorzeleckiego, które obowiązującą w 2020 r.

czytaj dalej na temat: Nieodpłatne poradnictwo

Rekrutacja do "Muchomorka" rozpoczęta !

Utworzono dnia 27.01.2020

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekrutację do Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach w ramach projektu  „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”, która trwa do 14 lutego br. Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, dokumenty należy składać w
Biurze Rekrutacji – Jędrzychowice 74, 59-900 Zgorzelec

 

 

Liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu wynosi:

– osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową z względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – 15os. (15K),

– osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym os. przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim – 45os. (43K).

 

 

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu jest zobowiązany do złożenia:

– DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE,

– ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,

– PODANIA DANYCH OSOBOWYCH DO SYSTEMU SL,

– POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM REKRUTACJI.

 

 

 

Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów uniemożliwia udział osoby w projekcie.

Prosimy zwrócić szczególna uwagę aby formularz zakresu danych do systemu SL został uzupełniony w wszystkich wymaganych polach zwłaszcza w zakresie numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu lub maila. W przypadku uzupełniania sytuacji uczestnika prosimy o odznaczenie wszystkich pól. Uzupełnienie dokumentów w wskazanym zakresie pozwoli na wyeliminowanie błędów.

czytaj dalej na temat: Rekrutacja do "Muchomorka" rozpoczęta !

Podziękowanie

Utworzono dnia 23.01.2020

W codziennym życiu wyraźnie widać,

że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi,

lecz wdzięczność – szczęśliwymi”.

David Steindl-Rast

PODZIĘKOWANIE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pragnie serdecznie podziękować „Mikołajowi” za wsparcie dla trzech rodzin z terenu gminy wiejskiej Zgorzelec.


 

W miesiącu grudniu 2019r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosił się anonimowy Darczyńca, który z własnych środków finansowych zakupił sprzęt AGD: 2 pralki, kuchenkę elektryczną oraz lodówko-zamrażarkę. Wsparciem zostały objęte 3 rodziny korzystające ze wsparcia tutejszego Ośrodka.

Cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy gotowi są nieść bezinteresowną pomoc innym.

Za otrzymane wsparcie, życzliwość i chęć niesienia pomocy potrzebującym gorąco dziękujemy i przesyłamy życzenia dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Kierownik                   

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zgorzelcu                  

Bogumiła Hamielec             

wraz z załogą i podopiecznymi    

 

 

 

czytaj dalej na temat: Podziękowanie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 109

W poprzednim tygodniu: 104

W tym miesiącu: 123

W poprzednim miesiącu: 505

Wszystkich: 20491

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim