Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Akcja ZIMA 2019

Utworzono dnia 29.11.2018

Twoja reakcja – czyjeś życie.

Pomóżmy bezdomnym i starszym.

Utrzymujące się w ostatnim czasie niskie temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni poniżej zera stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych a także osób starszych, samotnych, które nie mają bliskich osób lub nie mogą liczyć na pomoc z ich strony.

W związku z tym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do Mieszkańców Gminy Zgorzelec o niepozostawanie obojętnym na losy innych osób, które z uwagi na niskie temperatury narażone są na niebezpieczeństwo.

Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom zareagować na czas i przyjść z pomocą.

Każdą informację o takich osobach potrzebujących pomocy należy przekazywać odpowiednim służbom i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

59-900 Zgorzelec

Ul. T. Kościuszki 70

tel. 75 77 52 667

www.gopszgorzelec@wp.pl

czytaj dalej na temat: Akcja ZIMA 2019

Ogłoszenie

Utworzono dnia 26.10.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że w dniu 02 listopada 2018 roku Ośrodek będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Bogumiła Hamielec 

Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Utworzono dnia 18.10.2018

Od 1 października 2018 r. wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

 

Od 1 października 2018 r. obowiązują wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

1. Kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 528 zł.

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • maksymalna kwota zasiłku stałego – do wysokości 645 zł,
 • kwota z dochodu z 1ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.
 • maksymalna i minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna– do wysokości 647 zł,

          kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł,

 • kwota stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

 

czytaj dalej na temat: Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Ogólnopolska Karta Seniora informacje dla seniorów z gminy Zgorzelec

Utworzono dnia 15.10.2018

Ogólnopolska Karta Seniora informacje dla seniorów z gminy Zgorzelec.
Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na trenie gminy Zgorzelec może...

czytaj dalej na temat: Ogólnopolska Karta Seniora informacje dla seniorów z gminy Zgorzelec

Informacja!

Utworzono dnia 03.07.2018

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie​ w roku 2018 udostępniana na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu http://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace/11091,Baza-teleadresowa-podmiotow.html

 

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

ELEKTRONICZNIE OD DNIA 01.07.2018 r.                                                   
OSOBY, KTÓRE CHCĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIE „DOBRY START” ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2018/2019
MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI ONLINE za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
TRADYCYJNIE OD DNIA 01.08.2018 r.


Ważne – NOWE ŚWIADCZENIE – DOBRY START!!!

Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po 30.11.2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r. rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września 2018 r.
W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl/DobryStart.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Okres zasiłkowy trwający od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku).

Fundusz alimentacyjny:

Okres świadczeniowy trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 725,00 zł na osobę w rodzinie
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku).

Świadczenia wychowawcze 500+:

Okres trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 800,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko", oraz 1200,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko" w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku).

Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków, przykładowe wzory wniosków, porady, przepisy prawne można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ wybierając zakładkę "Wsparcie dla rodzin z dziećmi".
 


Od dnia 02.07.2018r. do dnia 31.12.2018r. Dział Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, pokój nr 1 i pokój nr 3 będzie przyjmował interesantów  w następujących dniach i godzinach:

 1. Poniedziałek od  godz. 8.00 do godz. 16.00
 2. Wtorek – czwartek od  godz. 7.30 do godz. 13.00
 3. Piątki dla interesantów  jest nieczynny.

 

czytaj dalej na temat: Informacja!

Dobry start

Utworzono dnia 25.06.2018

Program „Dobry Start” 300+

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

 Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Kiedy złożyć wniosek?

 1. Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez:
 • stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl
 •  przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając
  z Profilu zaufanego.
 1. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).          
  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

 • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
 • W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez:                                         
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu                                                                  
ul. Tadeusza Kościuszki 70,                                                                                                      
Tel. kont. 75 77 15 542                                                                                                    
Osoba do kontaktu: Inspektor Pani Monika Kieliś, pokój nr 1                                               
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Informacja

Utworzono dnia 29.05.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że w dniu 01 czerwca 2018 roku Ośrodek będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Bogumiła Hamielec    

czytaj dalej na temat: Informacja

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2018 r. poz. 1000 ) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...

czytaj dalej na temat: Klauzula informacyjna

Zatrudnimy opiekunkę

Utworzono dnia 23.04.2018
PILNIE ZATRUDNIMY NA STANOWISKO OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU
czytaj dalej na temat: Zatrudnimy opiekunkę

INFORMACJA !

Utworzono dnia 21.04.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu informuje, że dnia 04 maja 2018 r. Ośrodek będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
Bogumiła Hamielec

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 100

W poprzednim tygodniu: 209

W tym miesiącu: 241

W poprzednim miesiącu: 776

Wszystkich: 18485

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim